Nederlands

Welkom op de website van de Jdav-Nord. Een regionale vereniging van de JDAV in Duitsland.

Ons Nederlands deel van de website is beperkt tot de informatie over onze ith-camping. Dit omvat informatie over de aankomst, de tarieven en het camping reglement.

Voor meer info over de camping of jdav-nord in het algemeen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via mail of d.m.v. briefwisseling:

Adres: Förderverein JDAV - Nord e.V. ; Peinerstraße 28; 30519 Hannover, Germany

Email: landesjugendleitung@jdav-nord.de.

Aankomst

De Ith-camping is gelegen nabij de B240 op de bergkam tussen Eschershausen en Capellenhagen.

De camping is makkelijk bereikbaar met de wagen.

Kosten

Waar betalen:

Normaal gesproken is een medewerker van AG-Ith aanwezig op de camping om de vergoeding te innen. Mocht dit niet het geval zijn, gelieve het juiste bedrag (zie tarieven camping) over te schrijven op het volgende rekeningnummer:

6094 99 305 Postbank Hannoverbank code number

BIN 250 100 30

IBAN DE27 2501 0030 0609 4993 05

BIC PBNKDEFF


Groepen

De groeiende populariteit van de “crag Ith heeft geleid tot een enorme groei in et aantal overnachtingen. Dit heeft tot gevolg dat onze camping frequent volzet is. Omdat de camping in de eerste plaats bedoeld is voor de jeugd van de DAV, vragen we aan externe groepen (meer dan 5 personen) om zich schriftelijk te registreren. Dit moet minstens 4 weken op voorhand gebeuren. De reservatie-bevestiging en het overschrijvingsbewijs moeten op verzoek van een medewerker getoond kunnen worden. Zowel gedurende lange weekends (zoals Pasen, 1ste mei, Hemelvaart en Pinksteren) als tijdens activiteit-weekends van de IG-Klettern en de AG-Ith, zal er voorrang gegeven worden aan leden.

Voor de registratie, gelieve gebruik te maken van het volgende online document: reservation

Kortingen op de overnachtings-tarieven kunnen alleen gegeven worden met een geschikt bewijs. Leden van de AG-Ith moeten zich kunnen identificeren op vraag van medewerkers. Alleen AG-Ith leden hebben het recht de eigendomsrechten uit te voeren en personen of groepen opdragen het terrein te verlaten indien dezen het camping reglement hebben overtreden.

Camping reglement

Caravans of camperwagens/ mobilehomes zijn niet toegestaan op het terrein noch op de parking. (Wettelijke vereiste)

Kamperen op de parking is verboden. Een dagelijkse vergoeding van €5/ voertuig geldt (voor niet camperwagens)

Grote tenten worden enkel toegestaan als deze gebruikt worden door een gepast aantal personen.


De weide in het bos, achter de camping site is enkel bestemd voor groepen met reservatie.

Honden moeten ten allen tijden aan de leiband gehouden worden. Het spreekt voor zich dat het voor honden verboden is om hun behoeften te doen op de camping site.

Kampvuren zijn verboden (uitgezonderd op de hiervoor voorziene plaats).

Laat geen afval achter op de camping of in het bos. Gelieve afval zoveel als mogelijk te voorkomen. Laat niets achter op de camping. Glas moet gedeponeerd worden in de containers voor de school (op 500m afstand) of in Eschershausen. In geen geval mag glas in de ordinaire afvalcontainers gegooid worden.

Gelieve waterverspilling te voorkomen.

Het is niet toegestaan om de afwas te doen in de was-zaal.

Houd rekening met uw buren en respecteer een acceptabel geluidsniveau.

Achteraan de camping moet het rustiger zijn.

Er wordt geen elektriciteit ter beschikking gesteld van de bezoekers.

Door hier te verblijven gaat u akkoord met de huidige klim-regels van de Ith. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: www.ig-klettern-niedersachsen.de.

Instructies op het presentatiebord dienen gerespecteerd te worden.

Als u het reglement overtreedt kan u van het terrein uitgezet worden.